Cáp đồng, nhôm bọc điện áp đến & bằng 0.6kV

Cáp đồng, nhôm bọc điện áp đến & bằng 0.6kV

Cáp đồng, nhôm bọc điện áp đến & bằng 0.6kV