Cáp nhôm lõi đơn AXV bọc 2 lớp, 0.6/1kv hạ thế

Cáp nhôm lõi đơn AXV bọc 2 lớp, 0.6/1kv hạ thế

Cáp nhôm lõi đơn AXV bọc 2 lớp, 0.6/1kv hạ thế