Cáp nhôm vặn xoắn 2x25mm

Cáp nhôm vặn xoắn 2x25mm

Cáp nhôm vặn xoắn 2x25mm