cáp nhôm vặn xoắn 2x35 mm, 0.6/1kv

cáp nhôm vặn xoắn 2x35 mm, 0.6/1kv

cáp nhôm vặn xoắn 2x35 mm, 0.6/1kv