Phân biệt dây và cáp điện Cadisun tại Đà Nẵng chính hãng như thế nào ?

Phân biệt dây và cáp điện Cadisun tại Đà Nẵng chính hãng như thế nào ?

Phân biệt dây và cáp điện Cadisun tại Đà Nẵng chính hãng như thế nào ?