Cáp đồng 2 ruột, bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC -CVV2X

Cáp đồng 2 ruột, bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC -CVV2X

Cáp đồng 2 ruột, bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC -CVV2X