Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-CXV 2X

Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-CXV 2X

Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-CXV 2X