Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-CXV 4X

Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-CXV 4X

Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-CXV 4X