Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC -CXV 1X

Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC -CXV 1X

Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC -CXV 1X