Cáp nhôm vặn xoắn 4x25mm

Cáp nhôm vặn xoắn 4x25mm

Cáp nhôm vặn xoắn 4x25mm